Publication
Grocka

MUNICIPALITY GROCKA - Basic Information

Grocka je beogradska opština sa preko 75 hiljada stanovnika, koja se prostire na površini od 289 km2 i obuhvata teritoriju 15 naseljenih mesta: Grocka, Kalu|erica, Leštane, Ritopek, Boleč, Vinča, Vrčin, Zaklopača, Begaljica, Brestovik, Kamendo, Pudarci, Umčari, Dražanj i Živkovac.

Severni deo opštine izlazi na reku Dunav u dužini od 24 km, a preko njene teritorije idu i važne saobraćajnice: auto put Beograd- Niš, magistralni putevi Beograd-Mladenovac i Beograd-Smederevo, kao i železnička pruga Beograd-Niš.

Klima je umereno kontinentalna sa niskim zimskim i visokim letnjim temepraturama, sa dosta padavina, što pogoduje razvoju voćarstva koje je ovde tradicionalno zastupljeno.

Na njenoj teritoriji nalazi se i Vinča , jedno od najznačajnijih neolitskih arheoloških nalazižta Evrope, sa tragovima organizovanog života od pre 5500 god. p.n.e.

Grocka je pretežno poljoprivredna opština sa 22 hiljade hektara obradive površine, ali istovremeno spada i u opštine sa vrlo razvijenim privrednim sektorom u kojem je registrovano preko 3.000 privatnih preduzeća i radnji.

Sremska Mitrovica danas