Publikacija
Grocka

DOM ZDRAVLjA

DOM ZDRAVLjA "GROCKA"

Povratak na listu organizacija
Adresa: Grocka, Srpsko-grčkog prijateljstva br.17 Telefon: 011 / 8501-661 011 / 8501-958 Faks: 011 / 8510-032; 8510-033 E-mail: d.z.groc@eunet.yu Web: www.dzgrocka.co.yu
Prvi organizovani oblici zdravstvene zaštite na području Grocke vezuju se za 1882. godinu, kada je za prvog sreskog lekara postavljen  Joakim Faus i kada počinje sa radom zdravstvena služba u Varošici. Drugi lekar u Grockoj bio je Anton Doboš (1822-1891), koji se među prvima odazvao pozivu kneza Milana, došao u Srbiju, bio raspoređen i poslat u Grocku, gde je ostao sve do svoje smrti. Sahranjen je na gročanskom groblju, a zahvalni građani su mu podigli spomen ploču. Kasnije su u Grocku došli lekari  iz Srbije koji su se školovali u inostranstvu ili u Beogradu, a po svom savesnom i dobrom radu  među meštanima je naročito omiljen bio  Aca Stefanović.

Apotekarska služba organizovana je tek posle prvog svetskog rata a prvi apotekar bio je  Jovan Živadinović. Apoteka kao zdravstvena ustanova bila je vlasništvo Čeha Ferdinanda Mataušeka i njegove supruge Dare.

Dom zdravlja “Grocka” kao zdravstvena institucija iz reda ustanova osnovne, ambulantno-polikliničke delatnosti, sprovodi mere primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Grocka za skoro sto hiljada građana. Lekari u toku godine obave oko 415.000 pregleda pacijenata (bez stomatoloških usluga). U Domu zdravlja zaposleno je ukupno 421 radnika od čega: 98 lekara, 177 medicinskih sestara, 3 zdravstvena saradnika (2 psihologa i 1 logoped), na stomatologiji radi 51, a u apoteci 26 radnika, te 66 administrativno-tehničkog osoblja.

Dom zdravlja raspolaže sa 18 vozila od kojih se 10 koristi za prevoz pacijenata koji idu na dijalizu i 6 ambulantnih kola za hitnu medicinsku pomoć.

Opremljenost dijagnostičkim aparatima je na zadovoljavajućem nivou, a od istih poseduju između ostalog i:

  • Rentgen: dopler, ultrazvuk (za ultrazvuk karotida i dubokih krvnih sudova), osteodenzitometar, rentgen aparat.
  • Orl: timpanometar, audiometar.
  • Laboratorija: analajzer.
  • Oftalmologija: kompletno opremljen kabinet.
  • Interno: holter EKG.
  • Hitna medicinska pomoć: kompletna oprema
  • Medicina rada: aparati za dijagnostiku rada na visini, nošenja oružja, sposobnosti upravljanja vozilima...
  • Ginekologija: citologija, kolposkopija, ultrazvuk dojke, CTG.
  • Pedijatrija: ultrazvuk kukova, razvojno savetovalište: logoped, KSAFA-m aparat.

Radi obezbeđivanja dostupne zdravstvene zaštite u većim ili udaljenijim naseljima organizovane su zdravstvene stanice u Vrčinu, Vinči, Kaluđerici i Umčarima, a  ambulante u Begaljici, Kamendolu, Pudarcima, Dražanju, Brestoviku, Zaklopači i Ritopeku.

Dom zdravlja “Grocka” svoju vrlo odgovornu delatnost sprovodi kroz sledeće organizacione celine: Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana; Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine; Služba za zdravstvenu zaštitu žena;  Služba za polivalentnu patronažu; Služba medicine rada; Služba stomatološke zdravstvene zaštite; Služba hitne medicinske pomoći; Konsultativno-specijalistička služba (internistička, neuropsihijatrijska i ORL);
Socijalna medicina; Služba laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike (rendgen i laboratorijska dijagnostika); Služba fizikalne medicine i rehabilitacije; Služba higijensko-epidemiološke zaštite i zdravstvene statistike; Apotekarska služba sa apotekama u Grockoj, Vinči, Vrčinu, Kaluđerici, Umčarima i Begaljici; Zajedničke službe (za pravne, kadrovske i opšte poslove, za ekonomsko-financijske poslove i nabavku, te za tehničke poslove).

Stručnom usavršavanju i obrazovanju kadrova u ovom kolektivu poklanja se velika pažnja. Po svojoj organizovanosti, rezultatima i aktivnostima na unapređenju i zaštiti zdravlja građana, Dom zdravlja “Grocka” spada u vodeće ustanove primarne zdravstvene zaštite na području grada Beograda pa i šire.

DOM ZDRAVLjA DOM ZDRAVLjA DOM ZDRAVLjA
Povratak na listu organizacija