Publikacija
Grocka

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA"

Povratak na listu organizacija
Adresa: Ulica Mike Petrovića Alasa br. 12 -14, Vinča Telefon: 011 / 243-89-06 011 / 344-24-20 Faks: 011 / 344-24-20 E-mail: office@ vin.bg.ac.yu Web: www.vin.bg.ac.yu
Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je multidisciplinarni naučnoistraživački institut, koji se bavi osnovnim, razvojnim i primenjenim istraživanjima u prirodnim, nuklearnim i tehničko-tehnološkim naukama, kao i pružanjem usluga proisteklih iz rezultata pomenutih istraživanja.

Ove godine Institut obeležava 60 godina postojanja, a od svog osnivanja 1948.godine više puta menjao je zvanični  naziv ( Institut za ispitivanje strukture materije, Institut za nuklearne nauke „    Boris Kidrič“.. ), a od 2007. godine, po drugi put je primljen i u sastav Univerziteta u Beogradu.

Institut je registrovan za obavljanje sledećih poslova:
1.Vršenje fizičko-hemijskih i radioloških kontrola kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda
2. Pregled merila temperature ( OL – 48 )
3. Pregled merila pritiska ( OL – 173 )
4.Ispitivanje emisije štetnih gasovitih jedinjenja iz termotehničkih i termoenergetskih uređaja i postrojenja
5. Sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida
6. Dozimetrijska merenja i kontrola radne sredine
7. Merenje stepena idividualnog izlaganja prefesionalno izloženih lica
8. Merenja radi sprovođenja programa obezbeđenja i kontrole kvaliteta
9. Projektovanje mera zaštite od zračenja
10. Ispitivanja spoljašnjeg izlaganja
11. Gamaspektrijsko ispitivanje sadržaja radionuklida i tricijuma u uzorcima iz životne sredine
12. Ispitivanje sadržaja radona u vazduhu
13. Ispitivanje nivoa kontaminacije životne sredine u slučaju sumnje na vanredni događaj i u toku vanrednog događaja
14. Poslovi dekontaminacije
15. Atestiranje kablova
16. Atestiranje elektirčnih uređaja u Eh zaštiti
17. Atestiranje voda, hrane i proizvoda metalne i hemijske industrije
18. Izdavanje sertifikata za kablovske proizvode, električne aprate, aparate za domaćinstvo, motorna vozila i autobuse te vozila specijalne namene...

Pored nabrojanog, Institut „Vinča“ je akreditovan za hemijsko-fizičko hemijsko i radiološko ispitivanje vode, vazduha, zemljišta, hrane, stočne hrane, čvrstog otpada, uglja i ugljenjog pepela, nafnih proizvoda, tekstilnog materijala, jonoizmenjivača i predmeta opšte upotrebe, kao i za ispitivanja protiveksploziono zaštićenih uređaja, električnih aparata za domaćinstvo, izolovanih provodnika i kablova, radiofarmaceutika i zatvorenih izvora zračenja, motornih vozila itd..
Multidisciplinarani naučno istraživački rad i delatnosti od pomoći za obavljanje naučno istraživačkih delatnosti odvijaju u 13. specijalizovanih labaratorija,   centrima i zavodima koji čine dobro organizovane i povezane organizacione jedinice.

U Institutu “Vinča” postoje nuklearni objekti : reaktor RA. i RB., objekti upravljanja radioktivnim otpadom i radijacioni objekti: sterilizovana jedinica, objekat u kome se vrši proizvodnja radiofarmaceutika i objekat za rukovanje jakim zatvorenim izvorima. Od svog nastanka, do današnjih dana, Institut je zapošljavao ili sarađivao sa najeminetnijim naučnicima sa naših prostora, a danas ima blizu 800 zaposlenih, od kojih se gotovo polovina bavi naučnoistraživačkim radom, a ono po čime se Institut naročito ponosi je biblioteka Inctituta, sa fondom od preko 34.200 naslova iz raznih naučnih oblasti, od kojih je najstariji iz 1874. godine ( Annalen der Pxusik )
Značaj koji ovaj institut ima za našu zemlju i našu nauku, potvrđen je i saradnjom sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE), Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja, Brunel Univerzitetom, Moskovskim tehnološkim univerzitetom  i mnogim drugim uglednim domaćim i međunarodnim intistucijama.

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE
Povratak na listu organizacija