Publikacija
Grocka

"BDM BRODARSTVO" d.o.o , "BDM PROMET" d.o.o.

Povratak na listu organizacija
Adresa: 11309 Leštane, Kružni put 5 a Telefon: 011 / 8035-278 011 / 8035-277 Faks: 011 / 8035-012 E-mail: maja.t@beotel.rs
ISKUSTVO STICANO DECENIJAMA

Osnivanje samostalne autoprevozničke firme, sada već daleke 1974. godine predstavljao je začetak današnjeg “BDM Promet”-a, koji pod tim imenom posluje od 1990.god. Pored autoprevozničke delatnosti koju obavlja sa 10 kamiona kipera, ukupne nosivosti 250 tona rasutog tereta, danas je «BDM Promet» i renomirani proizvođač granulata za proizvodnju betona. Proces separacije prirodnog šljunka vrši se u savremenom postrojenju koje omogućava separaciju 30 m3 šljunka na 1 sat. Od skora, postrojenje za separaciju peska, preseljeno je na obalu Dunava u Grockoj gde se uz pomoć 2 utovarivača, bagerom i svom potrebnom pratećom mehanizacijom obavlja proces separacije i dalje distribucije.

Stabilan i kontinuiran razvoj ove privatne firme, stvorio je uslove za ostvarenje novih poslovnih ambicija i planova, te od 2008. god. svoje mesto na plovnim putevima Srbije, Bugarske i Rumunije zauzima i “BDM Brodarstvo”. Osnovnu delatnost – saobraćaj u unutrašnjim vodenim putevima, “BDM Brodarstvo” vrši sa 2 broda – samohotke, sa dve barže za rasuti materijal ( najviše šljunak ) . Brodovi samohotke “Hilandar”, nosivosti 850 tona i “Jena”, nosivosti 750 tona, sa baržama nosivosti svaka po 730 tona, predstavljaju ponos ove firme i uz obučenu, iskusnu i uvežbanu posadu sigurno plove Dunavom, Savom i Tisom.
Razloge poslovnih uspeha firmi “BDM Promet” i “BDM Brodarstvo”, svakako treba potražiti u činjenici da je celokupna porodica Trifunović, počev od osnivača gospodina Dragana Trifunovića, u potpunosti posvećena njihovom daljem razvoju i osavremenjivanju.

Povratak na listu organizacija