Publikacija
Grocka

SPECIJALNO IZDANJE GROCKA

Izdavač: Svetosavska 115, 11460 Barajevo
www.internetmedia.rs info@internetmedia.rs
064 2535 674 011 8303 247

www.grocka-publikacija.com
Izdato u saradnji sa Opštinom Grocka

Konsultanti: Zoran Jovanović, Jasmina Potić, Radomir Tanasijević, Gordana Mirković

Tekstove priredio: Ninko Kresojević

Grafičko oblikovanje i priprema za štampu:Slobodan Kaštevarac, Siniša Kresojević, Ognjen Kresojević

Fotografije: SO Grocka, Milan Dijaković, Internet Media i iz dokumentacije preduzeća

Prevod na engleski: Ivana Sinđelić

Lektura: Milosav Barjaktarović

Jun 2009.