Publikacija
Grocka

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA GROCKA"

Povratak na listu organizacija
Adresa: Petra Drapšina 21, Grocka Telefon: 011 / 8500-885 011 / 8501-506 Faks: 011 / 8501-506 E-mail: vodovod@gronet.rs
STEVANOVIĆ SLAVOLJUB Direktor
rođen u Beogradu, 15.09.1961 god.

Nakon diplomiranja zaposlio se na Mašinskom fakultetu u Beogradu, 1985. god. zapošljava se u R.O. “Fagram” Smederevo-Fabrika mašina, gde radi kao tehnolog za uređaje i opremu, da bi od 1985 – 1986. godine obavljao poslove konstruktora alata . Od 1986. – 1989. god. napreduje u struci i postaje samostalni konstruktor alata, da bi od 1989. – 1995. god. bio vodeći konstruktor za uređaje i opremu.
Od 1995. god. zapošljava se u E.I. Niš, OOUR Tesla Beograd, gde do 1996 god. obavlja poslove projektanta procesne opreme.

U JKSP Grocka zapošljava se 2000 god. gde je imenovan za rukovodioca sektora vodovoda, a 2005 god. postaje zamenik direktora, da bi od 2006. do 2007 god. obavljao funkciju tehničkog direktora. Na današnje rukovodeće mesto, imenovan je juna 2008. god.

Ljubitelj je sporta, alpinizma i skijanja, te predsednik Planinarskog sportskog kluba “Čelik” Smederevo, sa kojim je učestvovao u ekspedicijama na Mont Blank, Kavkaz i Ande.

 - STEVANOVIĆ SLAVOLJUB
Povratak na listu organizacija