Publikacija
Grocka

OPŠTINA GROCKA - Privreda

Danas je Grocka jedna od opština sa veoma razvijenim privrednim sektorom ( prevashodno u privatnoj svojini ) i u njoj je registrovano blizu 3.000 privatnih preduzeća i radnji, ali i pretežno poljoprivredna opština sa 22 hiljade hektara obradive površine.

U individualnom posedu nalazi se 93 % zemljišta. Klimatski uslovi, plodno zemljište i pogodan položaj između Dunava i šumadijskih planina Avale i Kosmaja, uslovio je razvoj voćarstva i vinogradarstva koji su ovde postali i tradicija lokalnog stanovništva. Od voćnih vrsta najviše je zastupljena breskva i jabuka, a potom slede višnja, kajsija, trešnja, šljiva, kruška, orah, grožđe, jagode i maline.

U prosečno rodnoj godini, gročanski voćari i vinogradari proizvedu oko 50.000 tona raznog voća, što je količina koja bi mogla da stane u železničku kompoziciju dugu preko 10 kilometara, a podatak vredan pažnje je činjenica da se cena jagode na svetskom tržištu dugo vremena formirala prema ceni jagode u mestu Begaljica.

Jedna od najuspešnijih tekstilnih fabrika u našoj zemlji je fabrika za preradu hemijskih vlakana “DUNAV” a.d. . Za skoro pet decenija njenog postojanja rezultirala je osnivanje oko 30 malih “kućnih fabrika” koje se bave proizvodnjom kvalitetnih ženskih čarapa.

Kapaciteti Industrije konfekcije “Kluz” već nekoliko godina nisu u funkciji, a nakon stečajnog postupka svi se nadaju da će ova nekad uspešna firma nastaviti sa radom.

Nekad nosilac privrednog razvoja opštine Grocka- PKB “Voćarske plantaže” Boleč sa svojom primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i prerađivačkim kapacitetima, nalazi se u velikim teškoćama. I ovaj kolektiv čeka da država svojim aktivnostima nađe rešenje.

Svesni činjenice da privredni razvoj opštine Grocka treba da se bazira na malim i srednjim preduzećima koja svoju proizvodnju mogu brzo i efikasno prilagoditi novim uslovima tržišta, planski su na opštini određene i formirane industrijske građevinske zone u Leštanima, Vinči, Boleču gde je u zadnjih nekoliko godina vrlo intenzivna gradnja malih privatnih industrijskih pogona. Postupak izdavanja građevinske dozvole pred nadležnim opštinskim organima uprave je maksimalno ažuran i pojednostavljen. Industrijske građevinske zone, komunalna infrastrukturna opremljenost, blizina velikog potrošačkog centra-grada Beograda, autoput, plovni Dunav, su preduslovi koji privlače investitore da svoj kapital ulože u izgradnju proizvodnih ili uslužnih kapaciteta na području opštine Grocka.

Privreda Privreda Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda
 • Privreda